Sergiler

2010 Fotobirim "Gece ve Sehir" fotoğraf Karma fotoğraf sergisi
2011 Fotopya "Fotopyanın Yüzleri" Karma fotoğraf sergisi
2011 Fotobirim "Emekçi Kadınlar" fotoğraf Karma fotoğraf sergisi
2012 Fotobirim "Sonsuz Görüntüler Evreni" Karma fotoğraf sergisi
2013 Fotobirim "Benim Anadolu" Karma fotoğraf sergisi
2013 Fine Art "Işıkla yazıldı Sonbahar ve Kış" Karma fotoğraf sergisi
2014 "Bir Emek Bin Öykü" Fotoğraf sergisi, Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi

2015 Fine Art "Bu Memleket Bizim" Karma fotoğraf sergisi