Doğa, Manzara, Mimari 

 

Herşeyi olduğu gibi görmeyiz, olduğumuz gibi görürüz, bunlar da benim gördüğüm gibi...